App下载

当前位置: 时间轴 > 游戏

蒙特祖玛拼图 Montezuma Puzzle 4 Premium v1.0.1

4.5  758 次评分 发表您的观点
分享到:
APP截图: (点击图片查看大图)
蒙特祖玛拼图蒙特祖玛拼图蒙特祖玛拼图蒙特祖玛拼图蒙特祖玛拼图蒙特祖玛拼图蒙特祖玛拼图蒙特祖玛拼图蒙特祖玛拼图蒙特祖玛拼图

  • i派党编辑评测
  • iTunes官方简介
  • v1.0.1版本新功能

是一款好玩但却虐脑的益智游戏,游戏玩法很简单,将一些俄罗斯方块类型的拼在规定好的板子里即可,有点像是七巧板。玩起来也是有意思。 i派党您身边的苹果小助手iPadown

注:苹果i派党所有文章均为苹果I派党原创编译评测,转载请务必注明出处.

蒙特祖玛拼图 相关

点击进入appstore下载应用程序
回到顶部